κατάστημα οπτικών ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ

πληροφορίες / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

περιοχή / ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2013

έτος υλοποίησης / 2014

αρμοδιότητες εταιρίας /

1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

2.ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

3.ΕΠΙΠΛΩΣΗ

information / STORE

location / CHANIA, CRETE

year of creation / 2013

year construction / 2014

company services /

1.ARCHITECTURAL DESIGN

2.COMPLETE CONSTRUCTION

3.FURNISHING