κέντρο ακοής ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

πληροφορίες / ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΟΗΣ

περιοχή / ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2006

έτος υλοποίησης / 2007

αρμοδιότητες εταιρίας /

1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

2.ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

3.ΕΠΙΠΛΩΣΗ

information / HEARING CENTER

location / CHANIA, CRETE

year of creation / 2006

year construction / 2007

company services /

1.ARCHITECTURAL DESIGN

2.COMPLETE CONSTRUCTION

3.FURNISHING