παραδοσιακή οικία / ρέθυμνο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

πληροφορίες / ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑ

περιοχή / ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2014

έτος υλοποίησης / 2014

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ           2.ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3.ΕΠΙΠΛΩΣΗ

ENGLISH

πληροφορίες / ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑ

περιοχή / ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2014

έτος υλοποίησης / 2014

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ           2.ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3.ΕΠΙΠΛΩΣΗ