παραδοσιακή οικία / χανιά

πληροφορίες / ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑ

περιοχή / ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2011

έτος υλοποίησης / 2012

αρμοδιότητες εταιρίας /

1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

2.ΕΠΙΠΛΩΣΗ

information / HOME

location / CHANIA, CRETE

year of creation / 2011

year construction / 2012

company services /

1.ARCHITECTURAL DESIGN

2.FURNISHING