βιβλιοπολείο NOTOS

πληροφορίες / ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΕΙΟ

περιοχή / ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2010

έτος υλοποίησης / 2010

αρμοδιότητες εταιρίας /

1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

2.ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

3.ΕΠΙΠΛΩΣΗ

information / BOOK STORE

location / CHANIA, CRETE

year of creation / 2010

year construction / 2010

company services /

1.ARCHITECTURAL DESIGN

2.COMPLETE CONSTRUCTION

3.FURNISHING