ξενοδοχείο BALI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

πληροφορίες / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

περιοχή / ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2010

έτος υλοποίησης /

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ENGLISH

πληροφορίες / HOTEL

περιοχή / ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2010

έτος υλοποίησης /

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ