ξενοδοχείο JASON

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

πληροφορίες / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

περιοχή / ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2014

έτος υλοποίησης / 2014

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ           2.ΕΠΙΠΛΩΣΗ

ENGLISH

πληροφορίες / HOTEL

περιοχή / ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2014

έτος υλοποίησης / 2014

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ           2.ΕΠΙΠΛΩΣΗ