οικία LAGKOS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

πληροφορίες / ΟΙΚΙΑ

περιοχή / ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2012

έτος υλοποίησης /

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ENGLISH

πληροφορίες / ΟΙΚΙΑ

περιοχή / ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2012

έτος υλοποίησης /

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ