οικία ΓΕΡΑΝΙ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

πληροφορίες / ΟΙΚΙΑ

περιοχή / ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2014

έτος υλοποίησης /

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ENGLISH

πληροφορίες / ΟΙΚΙΑ

περιοχή / ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2014

έτος υλοποίησης /

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ