οικία / χανιά

πληροφορίες / ΟΙΚΙΑ

περιοχή / ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2010

έτος υλοποίησης /

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

information / HOME

location / CHANIA, CRETE

year of creation / 2010

year construction /

company services / 1.ARCHITECTURAL DESIGN