διαμέρισμα / ρέθυμνο

πληροφορίες / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

περιοχή / ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2009

έτος υλοποίησης / 2010

αρμοδιότητες εταιρίας /

1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

2.ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

3.ΕΠΙΠΛΩΣΗ

information / APARTMENT

location / RETHYMNO, CRETE

year of creation / 2009

year construction / 2010

company services /

1.ARCHITECTURAL DESIGN

2.COMPLETE CONSTRUCTION

3.FURNISHING