διαμέρισμα / ρέθυμνο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

πληροφορίες / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

περιοχή / ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2013

έτος υλοποίησης / 2014

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ           2.ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3.ΕΠΙΠΛΩΣΗ

ENGLISH

πληροφορίες / APARTMENT

περιοχή / ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2013

έτος υλοποίησης / 2014

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ           2.ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3.ΕΠΙΠΛΩΣΗ