ξενοδοχείο ALEXANDER HOTEL

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

πληροφορίες / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

περιοχή / ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2011

έτος υλοποίησης / 2012

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ          2.ΕΠΙΠΛΩΣΗ

ENGLISH

πληροφορίες / HOTEL

περιοχή / ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2011

έτος υλοποίησης / 2012

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ          2.ΕΠΙΠΛΩΣΗ