μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ΑΓΚΑΛΗ HOMES

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

πληροφορίες / ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

περιοχή / ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2011

έτος υλοποίησης / 2012

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ           2.ΕΠΙΠΛΩΣΗ

ENGLISH

πληροφορίες / ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

περιοχή / ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2011

έτος υλοποίησης / 2012

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ           2.ΕΠΙΠΛΩΣΗ