οικία ΓΕΡΑΝΙ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

πληροφορίες / ΟΙΚΙΑ

περιοχή / ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2013

έτος υλοποίησης /

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ENGLISH

πληροφορίες / ΟΙΚΙΑ

περιοχή / ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

έτος δημιουργίας / 2013

έτος υλοποίησης /

αρμοδιότητες εταιρίας / 1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ